Saturday, March 24, 2012

Kerja Sukat Tanah NCR Dit dan Nyabor

Anthony Aboi sedang berucapBETONG : Penyukatan tanah Hak Adat Bumiputera ( NCR ) termasuk penyukatan Kampung Tradisi bukanlah perkara baru. Meskipun sibuk dengan penyukatan perimeter tanah NCR di bawah Inisiatif Baru NCR, namun Jabatan Tanah dan Survei ( JTS ) tetap terus menjalankan kerja-kerja penyukatan Kampung Tradisional bagi Kampung Dit, Debak dan Kampung Nyabor, Kabong.
Kerja-kerja penyukatan tanah NCR bagi 107 buah kawasan dengan keluasan lebih kurang 380,000 hektar yang akan diwartakan sebagai Rezab Gunasama di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan tidak termasuk tanah NCR untuk kegunaan Kampung Tradisi adalah merupakan proses dan usaha berterusan Kerajaan untuk membantu rakyat bagi mendapatkan surat pemilikan ke atas tanah masing-masing.
Antara lain tujuan majlis diadakan adalah untuk memaklumkan kepada penduduk di kedua-dua buah Kampung yang JTS akan menjalankan kerja-kerja penyukatan Kampung mereka dalam masa terdekat setelah mendapat kelulusan daripada Ibu Pejabat.
Penyukatan lot-lot individu dan seterusnya pengeluaran surat hakmilik tanah itu kelak adalah bagi mengelakkan tomahan daripada segelintir pihak yang menganggap rumah yang tidak bersukat itu sebagai setinggan. Selain daripada itu, penyukatan ini adalah merupakan satu pengiktirafan daripada Kerajaan dengan mengeluarkan surat hakmilik tanah kekal di bawah seksyen 18 Kanun Tanah Negeri.
Dalam dialog yang diadakan di Kampung Dit, Debak Anthony Aboi selaku Penguasa Tanah dan Survei, Betong menyeru kepada semua penduduk kampung agar dapat memberi kerjasama kepada JTS dalam menjalankan kerja-kerja penyukatan itu kelak. Sekiranya ada sebarang pertikaian, adalah diharapkan supaya ianya dapat diselesaikan sebelum JTS memulakan kerja-kerja penyukatan.
Menurut Muhamad bin Hamid, Ketua Kampung(KK) Kampung Dit, Debak beliau mengucapkan berbanyak-banyak berterima kasih kepada Kerajaan khasnya dan JTS amnya kerana telah meluluskan permohonan yang telah mereka pohon sejak sekian lama. Denag kelulusan yang telah diberikan, beliau juga mengharapkan agar pihak JTS dapat memulakan kerja-kerja penyukatan lot-lot kampung mereka dengan segera.
Majlis turut dihadiri oleh Dr. James Luing, Pegawai Menguasa Daerah Debak, Tuan haji Sapiee Alwi mewakili YB Mohd Razi Sitam, ADUN N.30 Saribas, Penghulu Abg Kifrawi bin Abg Rukaili, serta penduduk-penduduk Kampung Dit, Debak.
sumber : sarawakupdate

No comments: